Utdanning innen 3D animasjon

3D animasjon er et spennende felt der det finnes mange interessante jobber. Det er selvfølgelig mange som kunne tenke seg å jobbe med å skape virtuelle landskap og effekter i film og videospill. Animasjon handler om dynamikk og atmosfære, men det ligger veldig mye teknisk kunnskap bak å kommunisere en historie slik at man får ut potensialet i dagens teknologi.

I tillegg til den tekniske kunnskapen trenger den som skal drive med animasjon en god forståelse av estetikk, altså en forståelse av hvordan ting ser ut, og gode evner når det gjelder å kommunisere og formidle noe på en visuell måte. Dette er for så vidt også verktøy som du kan ta med deg inn i andre karrierer dersom det skulle være interessant, for eksempel innenfor markedsføring, reklame, og PR eller innenfor museum og reiseliv.

Å studere animasjon innebærer et studieløp der det audiovisuelle stadig er i fokus. Du vil gjerne også samarbeide tverrfaglig med andre studenter som går på fag som film, musikk, kunst, design, eller markedsføring. Mot slutten av studiet vil du ha anledning til å fordype deg i den delen av utdanningen som du er mest interessert i eller mener har mest yrkesrettet potensial. Det kan for eksempel være spill, film, eller visuelle effekter.

Gjennom utdanningen vil du som regel alltid være i tett kontakt med de relevante bransjene der animasjon spiller en viktig rolle. Dermed får du tidlig en tilknytning til den delen av næringslivet der du forhåpentligvis skal gjøre din karriere etter at du er uteksaminert. Ofte vil også lærerne dine på studiet ikke være folk som bare jobber som lærere, men heller bransjefolk som bruker noe av sin tid til å videreformidle kunnskap om teknikker, prosesser, og om hvordan deres bransje fungerer. Dermed kan du være trygg på at lærerne også er oppdatert på det aller siste innen både den tekniske, den konseptuelle, og den økonomiske siden av animasjonsindustrien.

En utdanning innenfor 3D animasjon vil gi deg et betydelig læringsutbytte. Du kan forvente å lære alt det grunnleggende faget, inkludert de begrepene og teoriene som folk bruker til å beskrive teknologien. Dermed kan du delta i faglige diskusjoner på en seriøs måte og forstå hva som blir diskutert. Du vil lære mye om hva visuell kommunikasjon er, og hvordan man kan fortelle en historie med visuelle virkemidler.

I tillegg til disse kreative og konseptuelle verktøyene vil du selvfølgelig også tilegne deg viktige tekniske ferdigheter. Du vil lære deg hvordan man skaper grafikk i 3D og hvordan man designer bevegelse, og vil få et godt innblikk i hvordan profesjonell produksjon foregår. Sammenhengen mellom det visuelle og det auditive (lyd eller musikk) er også en viktig del av kunnskapen.

Med all denne kunnskapen under beltet vil du være i en god posisjon til å få en fot innenfor i bransjen. Husk imidlertid at dette er en bransje der resultater teller, og at du vil være nødt til å levere slik ledere og kunder forventer til en hver tid. I tillegg er det viktig å huske at dette er en liten bransje der det hjelper å kjenne til det sosiale miljøet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *