Prisen for å bli animatør – kostnader og finansiering

Dersom du utdanner deg til å bli 3D-designer eller animatør vil du ha en etterspurt og fremtidsrettet utdanning. Men hva koster det egentlig å ta utdanningen og etablere seg som selvstendig innenfor området, og hvordan kan man finansiere disse kostnadene?

Å jobbe med 3D animasjon kan gi deg mange muligheter. Du blir en slags virtuell skulptør som kan lage naturtro figurer og bevegelser, og skape interessante miljøer og kontekster for spill, film, og reklame. Det gjør du ved å beherske de nyeste formene for software, og ved å anvende store mengder datakraft for å få til best mulig kvalitet. Med en utdanningen innenfor dette feltet vil du ha nesten utallige muligheter innenfor mange ulike næringer av både kreativ og teknisk art. Dersom du liker å jobbe med digitale verktøy og greier å kombinere kunstneriske impulser med teknisk innsikt, er dette noe for deg.

Noe av det som er flott med 3D animasjon som karriere er at du ikke trenger en uendelig lang utdanning for å tilegne deg de grunnleggende ferdighetene som du trenger for å utøver yrket. Tvert i mot kan du lære deg å gjøre mange forskjellige ting og prosjekter innenfor en tidsramme på bare ett år på en fagskole, og du trenger ingenting annet enn generell studiekompetanse fra fullført videregående skole, eller eventuelt realkompetanse, for å komme i gang med studiet.

Dersom du velger å gå veien om fagskole for å lære deg design og animasjon i 3D, vil det selvfølgelig være en del kostnader knyttet til dette. Det kommer blant annet av at utstyret som brukes til å lage animasjon er moderne høyteknologi og ikke billig i anskaffelse eller kompetanse. Du må betale for å bli flink, her som andre steder. De aller fleste vil likevel fortelle deg at det er verdt det.

Prisen for et år på fagskole vil variere noe ut i fra hva slags studieform du velger. Nå for tiden kan man som regel få en redusert pris dersom man velger nettstudier heller enn ordinær og tradisjonell klasseromsundervisning. Du må imidlertid være veldig klar over at nettstudier krever mye selvdisiplin, og ikke passer for alle. Særlig for de yngste elevene er dette ikke å anbefale, med mindre det er snakk om en person som er uvanlig moden for alderen. Med undervisning i klasserom vil du være del av en større gruppe på en helt annen måte, og få personlig oppfølging fra et menneske av kjøtt og blod der og da.

Prisforskjellen kan likevel være ganske anselig. For eksempel kan det koste 35 000 i semesteret for nettundervisning og 55 000 for klasseromsundervisning. På ett år blir dermed forskjellen 40 000 kroner, og det er jo litt.

For å finansiere et slikt studium vil man i første omgang henvende seg til Statens Lånekasse for Utdanning, som støtter fagskoleutdanning. Likevel kan det hende at studielånet ikke blir nok, og da må man finne andre finansieringskilder. Noen vil helst ta opp banklån dersom de ikke kan låne fra familie og venner. For andre vil det være vanskelig, og da blir et forbrukslån mer aktuelt – Søk det beste forbrukslån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *